Autismekroken

Foreldre til barn med autisme

Den gode samtalen og rollespill

 

Det er mange utfordringer på skolen. Første klasse på Lises skole består av 60 barn. Det er mange å forholde seg til! Det er viktig å snakke med Lise om alle situasjonene på skolen som hun ikke forstår. Jeg tenkte at vi må få i gang ”den gode samtalen”. Jeg har vert veldig bevisst på at spørsmålene jeg har til henne ikke skal føles som ”avhør”, men være en hyggelig samtale.

Det første jeg gjorde var å finne når på dagen hun var mest mottaglig for å snakke sammen. Det skulle vise seg å være på kvelden før sengetid. Vi snakket sammen mens gjorde kveldsstellet. Jeg spurte ikke så mye i begynnelsen. Det var viktig at jeg ga henne mye ros for alt hun fortalte meg. Jeg måtte heller ikke være for kritisk når hun ikke hadde løst situasjoner på beste måte.

Det har tatt noen mnd å komme dit vi er nå. Vi trenger ikke bare å snakke ved leggetid. Hun vil fortelle fra skolen på flere tidspunkt. Hun forteller ting uoppfordret fordi ”jeg tenkte at du ville vite det”. Vi bruker nå også rollespill. Der det er konflikter som er vanskelige tar jeg rollen som det andre barnet. Jeg forteller henne på forhånd hvordan hun kan løse konflikten, så spiller vi det ut. Når hun kommer hjem forteller hun med hvordan det har godt. Hun er så glad når hun får det til!

Lise har godt litt i fella ved å være for snill. Det er det noen barn som har benyttet seg av. Hun er snill og deler med andre. Noen maser da på henne for å få mer. Vi jobber nå med å sette grenser for seg selv og å kunne si NEI! Det er det viktig å kunne! Nå er det noen dager hun har valgt å ikke dele frukten i matboksen, andre dager har hun valgt å dele med andre barn som ikke forventer å få noe

Det er også viktig og få flere venner å spille på. De er flinke å jobbe med det sosiale miljøet på skolen. Lise tar dette til seg. Hun fortalte stolt at det var ei jente som ikke hadde noen å leke med. Lise lekte med et par andre barn, men hun gikk bort til jenta og ”inviterte henne med i leken”.

 

 

 

autismesymbol