Autismekroken

Foreldre til barn med autisme

 

 Hva er autisme?

 

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill .Symptomene framtrer som regel før barnet er 3 år. Autisme er summen av en rekke symptomer som opptrer samtidig.

Autisme er et spekter som bl.a. omfatter

*autisme(infantil autisme)
*Asperger syndrom
*atypisk autisme

Årsakene til autisme er usikre .Det forskes mye på området og det finnes trolig flere årsaker. Symptomene kan oppstå like etter fødsel eller flere år seinere.

 

Barn med autisme har utfordringer i disse tre kategorier:

Sosiale ferdigheter

*De har stort behov for forutsigbarhet.
*Mange unngår øyekontakt og liker ikke fysisk kontakt.
*Det å samarbeide med andre og leke med andre barn er vanskelig.
*Det er vanskelig å forstå sosiale koder

 

Kommunikasjon

Det er stor variasjon i autismespekteret hvordan dette utarter seg. Noen har store problemer med å lære å snakke, men lærer det etter intensiv trening. Andre har ekkotale dvs. de kan gjenta det som blir sakt, men uten at det er meningsfullt i sammenhengen. Det finnes også de som aldri lærer å prate og må bruke alternativ kommunikasjon.

Atferd

*Mange har repeterende atferd som er preget av gjentagelser og ritualer.
*De kan ha vansker med å bruke leker funksjonelt bl.a liker mange å snurre ting.
*De kan ha særinteresser som oppsluker dem.
*Enkelte lyder og lys kan oppleves svært ubehagelig.
*noen er passive og andre er svært urolige og har et høyt aktivitetsnivå.

 
Et barn med autisme har behov for intensiv trening så snart som autisme oppdages. Opplegget må være helhetlig og må omfatte trening både hjemme og i barnehagen/skolen. Treningen må være systematisk og strukturert.

 

autisme symbol