Autismekroken

Foreldre til barn med autisme

Overgangen barnehage- skole

 

Dette er en sårbar tid for både barnet og foreldrene. Det er viktig å begynne å planlegge tidlig. For noen vil nærskolen være et klart valg, mens andre vil sjekke ut flere skoler. For noen barn vil spesial skole være det beste alternativet.


Jeg har lest at det anbefales å begynne et samarbeid med skolen dere har valgt ca 1 år før oppstart. Det er etter min erfaring et godt råd. Det er viktig at foreldrene eller barnehagen tar kontakt med skolen for å få et samarbeid på plass. Det å få en kontakt person på skolen var viktig for oss. Vi inviterte denne damen til barnehagen for å gi henne et så godt bilde av Lise som mulig. Det er lurt er å filme noen sekvenser med barnet. De bør innerholde situasjoner som er vanskelig for barnet(eks har du et barn som utagerer mye, så bør det være med) og hvordan barnet har det når han har det fint. Det sies at det bilde sier mer en tusen ord, da kan du jo tenke deg hvor viktig noen filmsnutter kan være!

Snakk med kontaktpersonen om hvor mye hjelp barnet trenger i barnehagen/hjemme. Det kan være lurt å lage en såkalt ”døgnklokke”.

Da skriver du på et ark eks” kl 07-tid får og stå på. X vil ikke opp av senga, han blir sint og kaster alle kosedyrene ut av senga”. Foreldrene skriver de klokkeslettene han er hjemme og barnehagen fyller inn tiden barnet er hos dem. Det tar litt tid å fylle ut, men det gir god oversikt over hvor mye hjelp barnet trenger .Når PPT kommer for å vurdere hvor mange timer barnet skal få på skolen vil jeg virkelig anbefale å vise dem det samme. En ting er hva dere forteller noe annet er å få se film og skjema. Det er ofte lettere å få flere timer med sp sped i barnehagen enn skolen. Det er derfor meget viktig at både barnehagen og foreldrene få overført mest mulig info om barnet.
Det er for barnets del viktig med flere besøk på skolen . Jeg vil anbefale foreldrene å ta med barnet i helga når det ikke er noen andre der. La barnet bli kjent med området, prøve leke apparater osv. Gjør det til en hyggelig opplevelse.

Når skolen har bestemt hvem som skal være barnets lærer og assistent er det tid for besøk igjen:)Jeg vil anbefale at de kommer til barnehagen først .La barnet bli kjent med dem i trygge og kjente omgivelser. Det beste er om de kan komme mer en gang. Gjør det hyggelig for skolen å komme, gi dem en kaffekopp og noe å bite i :)
Når det er bestemt hvilket klasserom barnet skal ha er det tid for et nytt besøk på skolen. Det var viktig for Lise å se hvor hun skulle være og hvor man kom seg dit! Det er lurt at de barnet har blitt kjent med er de som viser dere rundt. Det er viktig at barnet blir trygg på de ansatte og ute/inne områdene på skolen. Vi fikk besøke en 1. klasse og se hvordan de hadde norsk. Det er virkelig å anbefale. Da ser barnet mer hvordan det er å gå på skolen og dere kan snakke om det etterpå.

Hvordan kan vi jobbe det siste året i barnehagen for at barnet er best mulig forberet til skolen? Her kommer en del punkter foreldre og barnehage kan samarbeide om:

Do ferdigheter:
Dette er en meget viktig ferdighet. Voksentettheten er mye lavere på skolen enn barnehagen. Dette kan trenes på mange måter, her er mitt forslag:
Lag et skjema som du henger opp på do(både hjemme og barnehagen!) La barnet være med å krysse ut det han har gjort. Dette er bare et eksempel, dette må tilpasses ditt barn. Når barnet har klart alle punktene kan dere klistre en stjerne på skjema, husk masse skryt! Dersom han bare klarer to av punktene, ja da gir du han skryt for det han har klart!

Kler av meg/tørker med papir/drar ned/kle på meg/vaske hender/tørke meg

Kle på yttertøy selv:
Det er ikke alltid hjelp å få når barna skal ut i friminuttene! Et tips er å tenke deg godt om før du kjøper klær. Er glidelåsen lett å feste? Er det lurt å kjøpe sko med lisser? Det kan være lurt å trene på dette når det er stille i garderoben i barnehagen. Kan barnet gå ut for å skifte før de andre? Gi barnet akkurat så mye hjelp han trenger, ikke mer! Husk å ha mye fokus på de tingene han får til!

Kunne sitte stille og rekke opp hånda:
Dette kan dere kanskje jobbe med i barnehagen. Ha en liten gruppe barn og lek skole. Det er en nyttig erfaring for alle barna.

Forstå ”skolespråket”:
Det er viktig å øve på begrepene de bruker på skolen. Hvem er rektor? Hva er et friminutt? hvordan høres ringeklokka ut, Hva er en pult?
Det kan være lurt å lage bildekort som støtte for å lære begrepene.

Kunne telle:
Dette er viktig og kan trenes på mange måter. Det er bedre å kunne telle til 10 og forstå enn å kunne telle til 50 som en regle. Dere kan begynne med telling på trenings rom. Hva med å telle biler hvis barnet liker det? Legg til biler og ta en bort. Gjør det til en lek! Hjemme kan dere kanskje telle hvor mange tallerkener dere trenger for at alle skal få?

Bokstaver:
Sjekk med skolen om det begynner med små eller store bokstaver først. Det å skrive navnet sitt er lurt å kunne til skolestart. Smak på ord. Får å høre hvem lyd de begynner på .Det finnes mange spill som går på å bli kjent med bokstaver.

Sosiale ferdigheter:
Øv på å stå i kø og å kunne vente på tur. På Lises skole har de stor fokus på å være en god taper og vinner. De jobber også med å invitere andre barn inn i leken. Det ville være fint om dere kan få info fra skolen om hvilke teknikker de bruker når de jobber sosialt. Det er viktig å øve på forhånd! Det å kunne dele med seg er også en viktig egenskap å lære! På skolen til Lise har de ofte tur dag. Jeg sender alltid med et par pølser ekstra for mange barn kommer uten grillmat. Lise deler og jeg ser at det gir henne glede å kunne gjøre det :)

Motorikk:
øv på å holde blyanten riktig, kunne klippe med saks, kaste ball og ta imot ball, hinke osv.

Rim og regler:
Dette jobbes det mye med på skolen. Dette er jo noe de fleste barnehager jobber med til de vanlige barna. Barn med autisme vil trenge å jobbe med det på treningsrommet også, ikke bare i samlings sund!

Farger og former:
Det er lurt å kunne tegne sirkel, trekant og firekant .Barna får tidlig i oppgave å tegne bl.a. familien. Det å kunne tegne et menneske er lurt å trene på!

Til sist vil jeg si, hjelp barnet å glede seg til å begynne på skolen! Jobb med at han skal føle seg trygg på alt det nye som skal skje, det er faktisk det aller viktigste!

 

 

autismesymbol