Autismekroken

Foreldre til barn med autisme

Barnehagetiden-Avansert trening

I denne delen vil jeg fortelle hvordan vi trente på bokstaver, lesetrening osv. Jeg vil oss vise bilder med tilhørende forklaringer på trenings matriale  som jeg laget selv bl.a. til sosial trening.

En viktig del når en skal bestemme hva og hvordan en skal trene er å oppservere barnet. Jeg så tidlig at Lise likte å pusle med brikkene til spillene på bilde.Vi begynte med spillet nederst i høyere hjørne. Når hun så bilde av en A sa hun ”ape”. På kortene var det bilde av en bokstav og en ting som begynte på bokstaven.

Når hun var kjent med dette spillet og hadde lært seg ”hjelpeord” til alle bokstavene begynte vi på neste del. Det bestod i å bruke et tegnebrett. Jeg tegner en stor A og sier ”a for ape”. Dette gjør jeg fram til at hun husker at bokstaven faktisk heter A. Jeg brukte denne metoden på alle bokstavene unntatt Y. Den lærte hun  seg selv.

Jeg brukte spillet øverst til venstre mye. Her skulle hun matche et kort eks dukke med et kort som det stod dukke og var bilde av en dukke. Dette synes hun var gøy! Hun kjente etter hvert igjen kortet med bare tekst. Hun lærte mange ordbilder på denne måten.

Jeg laget også plansjer av laminerte A4 ark. Der  var det skrevet opp både den store bokstaven og den lille som hørte til. Jeg husker at vil satt på senga hennes når vi trente på dette. Jeg var opptatt av at vi skulle trene på flere steder i huset. Nå vi ikke satt på samme sted virket det litt mer tilfeldig for Lise. Hun ville da ikke tenkte på det som trening, men lek. Hun fikk hele bunken med kort. Hun tok opp et kort sa bokstaven og så kastet hun plansjen på gulvet. Dette var veldig moro å få lov å kaste!

trening

Når hun var blitt trygg på bokstavene så skrev jeg som ord på tegnebrettet. Vi gikk igjennom de samme ordene mange ganger. Jeg brukte ord som is, bil, bok, sol osv. Til denne øvelsen brukte jeg potetgull som forsterker. Det å jobbe med bokstavlyder er hardt arbeid!

Lise trang å utvide språket sitt. En måte jeg gjorde dette var med registrerbare prosjekter som disse.

Prosjekt "Hvor er"

Jeg har på et observator skjema skrevet inn mange ting som vi har i stua eks sofa, tv osv. Jeg sier ”hvor er stolen?” Lisa skal da ga bort a to pa det jeg sier. Mange av tingene jeg bruker har Lisa ikke lært navnet på enda. Hvis Lisa ikke finner der jeg sier, gjentar jeg ordet(se prompt 1 på skjema).Hvis hun fortsatt ikke gar bort til stolen gar jeg selv bort og tar på den. Jeg går tilbake til plassen min og spor igjen.(prompt 2 på skjema) De første gangene tar vi bare noen fa ting, jeg har da markert på skjemaet når vi stoppet øvelsen. Som du ser er det tegnet en del streker på skjemaet somLisa har laget. Ved seinere øvelser har jeg gitt henne et eget skjema som hun kan "fylle" ut.

regidteringskjema

Prosjekt "Skrinet med det rare i"

Jeg har i en boks lagt 12 ting som Lisa ikke har lært navnet på. Jeg tar opp en ting, sier ordet og Lisa skal gjenta. Hvis hun ikke sier ordet gjentar jeg en gang,(promp 1) hjelper ikke dette gjentar jeg en gang til(prompt 2).Klarer Lisa fortsatt ikke å si ordet krysser jeg under på feilet. Når vi har gått igjennom skjemaet flere ganger, husker hun hva ordet heter uten at jeg sier noe. Detter marker jeg med ( - ).Hvis hun har feiluttalelse på ordet markerer jeg med (+). I boksen er det mange typiske "jente ting" Når vi er ferdig med øvelsen har hun på seg briller, smykker og leppestift Dette prosjektet er et typisk eksempel på at øvelsen er en forsterker i seg selv!!

registreringskjema

 

Vi jobbet også med enkel regning. Lise er veldig glad i prinsesser så disse kortene ble flittig brukt.

trening

Når vi jobbet med disse brukte vi å telle på fingrene. Disse jobbet vi med når hun satt på do. Det var en periode hun likte å trene på badet. Jeg har faktisk hørt om flere som bruker dette rommet til å trene i. Det er ikke så mange andre ting som er av interesse der inne!

 

En annen ting vi også trente på var logisk sans. Da var bøker av denne typen geniale! Denne boken bestilte jeg på en nettside som heter ebay. Der er det mange bøker av denne typen. Boken har ingen tekst. En del av bildene har feil eks du ser en mann en sokk på hodet eller biler som kjører opp ned.

trening

Dette er et annet sett trenings materiale som jeg kjøpte på ebay. Jeg vet at det er flere barnehager som har laget dette selv når de jobber med matching.

trening

Når en skal jobbe med matching er også denne fin å jobbe med. Jeg fant mye fint på ebay når jeg søkte på autisme. Disse produktene har fungert fint for oss

trening

 

Det siste halve året Lise gikk i barnehagen hadde jeg lyst til å gjøre en ekstra innsats. Hun kunne lese enkle ord, men hadde problemer med å sette sammen ordene til riktige setninger. Jeg ville også at hun skulle øke sin sosiale kompetanse. En måte å gjøre dette på var å ta med flere barn på treningsrommet. Jeg trang da aktiviteter som de andre barna også ville like. En stor del av sosiale materialet er spill med ulike team. De ble veldig populære og de ble brukt i samling stund for alle barna. Barnehagen tok kopi av store deler av det jeg laget så de kunne bruke det på andre barn i årene som kommer.

 

Dette spillet er et ”bli kjent” spill. Barnet vil også lære mye om seg selv. Det er viktig at den som trener har en fasit med info om barnet. Assistenten fikk kortet om hva moren hennes jobber med, men hun var jo død. Det er bare en av mange tankevekkere for Lise. Barna synes dette var stas. Du bruker terning og spillebrikker. Når du kommer på sirklene med figurer i så trekker du et kort.

trening

Dette spillet har samme regler som det forrige. Her er det mange spennende tenkespørsmål!

trening

Dette spillet er annerledes, har jobber vi med ulike kategorier med ord. Barnet snur på hjulet og barnet går til kategorien som pilen peker på. Her kan vi jobbe med å lage setninger, lage spørsmål med mer.

trening

Her jobber vi med motsetninger. Her trenger du bare en terning. Får du 1-3 trekker du et kort fra en grønne haugen. Får du 4-6 trekker du fra den blå. Det er om og gjøre å få flest par. Har kan man jo lage regler for å trekke kort av hverandre også. Som du ser bruker jeg mye sterke farger og fine figurer. Her er det viktig å lage med de farger og ting som barnet liker.

trening

En del sosiale situasjoner var vanskelige for Lise. Jeg lagde disse kortene med en utfordring øverst. Under la jeg tre mulige løsninger .Dersom punkt en ikke fungerer går du videre til punkt 2 osv. Hun pugget disse og vi testet de ut i ulike situasjoner. Når en ting var vanskelig og vi tenkte at dette kan skje flere ganger lagde vi nye kort.

trening

Det var også viktig å kunne snakke om og forstå egne følelser. Vi lærte etter hvert pm de andre sine følelser også. Her begynte vi med noen få kort og utvidet etter hvert. Det kan også være en fin øvelse og involvere et barn til i. Det er viktig å tenke på forhånd hvordan du vil definere de ulike følelsene.

trening   trening

Disse kopierte jeg ut av en bok som het ”Lær meg språk” den er oversatt til norsk av Spiss forlag. Jeg brukte også disse tingene sammen.

trening    trening

Jeg jobbet også med humor og hvordan forstå vitser. Dette er en viktig ferdighet å ha når hun skulle ble skolejente. Vitsene fant jeg på internett. Kortene laget jeg med farge ark fra Claus Olson.

trening

Jeg laget også disse kortene for gåter. De fikk vi ikke brukt da de nok passer for litt større barn. Alle gåtene fant jeg på internett.

trening

Jeg ville at hun skulle bli kjent med ulike yrkesgrupper. For hva gjør egentlig postmannen?

trening

 

autisme symbol